פיתוח מערכות Back-end.

מערכות back-end  הינן מערכות לניהול ותחזוקת מידע עבור אתרי אינטרנט דינאמיים. האתר הדינאמי הינו הממשק מול המשתמש ומערכת ה back-end הינה מערכת התמיכה מאחוריו.
 
מערכות ה back-end   משמשות את העסק או הארגון לטיפול במחירים, הזמנות, תשלומים, חשבוניות, ניתוח מידע וכד' והן צריכות להיות מאובטחות היטב מפני אפשרויות חדירה חיצוניות.

אנו בונים מערכות back-end   הן על גבי רשת האינטרנט בצמידות לאתר והן כמערכות שרת-לקוח המקושרות למאגר הנתונים המרכזי. אנו מקפידים על בניית מערכות גמישות המותאמות בדיוק לצרכי הלקוח מבחינת תקציב, ביזור הנתונים, אבטחה וכד'.

אנו יודעים לכתוב מערכות כאלו ולחבר אותן למערכות ERP  לשם שיתוף הנתונים.

ניתן גם לכתוב מערכות כאלו בהשקעה קטנה יחסית על גבי Ms Access  ברשת מקומית.