פיתוח יישומים בסביבת MS Office.

אנו יכולים להציע  קישוריות מלאה בין מרכיבי חבילת הOffice  לבין היישומים אותם אנו מפתחים. בנוסף לכך פיתוחי Office  רבים כגון:

  • פיתוחי מקרו מתקדמים Word, Excel ;
  • פיתוחי תוספים add-ons  ל   Excel   ;
  • פיתוח יישומים מעמיק  ב  Access ;
  • יצירת מסמכיWord מכל מקור מידע שהוא ;
  • הפעלת תהליכים אוטומטית ב Word ;
  • הפעלת Mail Merge ב Word ;
  • חיבור בין Outlook ליישומים שונים ועיבוד מידע ביניהם ;
  • קליטת אוטומטית ועיבוד של דואר מתוך Outlook ;
  • חיבור Access לאינטרנט.